DVD Karaoke Arirang Vol 40

Xem bài viết

Em xin nhắc lại lần nữa là chỉ có những dòng máy bên dưới mới hát được loại dĩa này thôi !

AR-27C / 36C / 36E / 36N / 36G / 36NG / 36L / 36M / 36CN / 3600DELUXE -A/ 36K 
/36 KR


Mediafire Direct Link
http://www.mediafire.com/vol40

Rapidshare:

Code:
http://www.rapidshare.com/files/427004271/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__a
http://www.rapidshare.com/files/427004261/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__b
http://www.rapidshare.com/files/427004277/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__c
http://www.rapidshare.com/files/427004821/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__d
http://www.rapidshare.com/files/427004817/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__e
http://www.rapidshare.com/files/427004982/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__f
http://www.rapidshare.com/files/427005373/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__g
http://www.rapidshare.com/files/427005552/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__h
http://www.rapidshare.com/files/427005632/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__i
http://www.rapidshare.com/files/427005937/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__j
http://www.rapidshare.com/files/427006243/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__k
http://www.rapidshare.com/files/427006335/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__l
http://www.rapidshare.com/files/427006472/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__m
http://www.rapidshare.com/files/427006804/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__n
http://www.rapidshare.com/files/427006945/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__o
http://www.rapidshare.com/files/427007007/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__p
http://www.rapidshare.com/files/427007305/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__q
http://www.rapidshare.com/files/427007468/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__r
http://www.rapidshare.com/files/427007503/Arirang_karaoke_vol40_ThongNhatA.Net.iso.__s

Pass join file: thongnhata.net

0 PHẢN HỒI:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét cho blog của tôi, vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, tôn trọng tác giả cũng như người đọc. Rất mong bạn quay lại trong thời gian sớm nhất !

:) :( :)) :(( =))

 
Hỗ trợ bởi Thiết kế logo | Theme bởi Lasantha - in Lịch tết | in Card visit | in Name Card | in Phong bì | in Hà Nội | in Tem Bảo Hành | Lịch 2012