Multil link - Ca Nhạc Paris By Night 102 - Nhạc Yêu Cầu Tình Ca Lam Phương - DVD9 - DVD5 - Part 2

LINK MS, MU DVD9, DVD5 1GB/LINK.
Các file có đuôi .hdm các bạn đổi thành .rar hoặc Open with winrar rồi giải nén bình thường nhé MF chặn upload nên mình buộc phải rename như vậy mới upload đc! Enjoy.
Pass : hdmovie.vn
PARIS BY NIGHT 102 DVD9. MU. MS 1GB/LINK. 

PARIS BY NIGHT 102 DVD9. MU. MS 1GB/LINK.


============================MEGAUPLOAD.COM==================================

============================DISC 1 MU========================================

http://www.megaupload.com/?d=3V7SDC7C
http://www.megaupload.com/?d=9SQ4S77F
http://www.megaupload.com/?d=RPI6JJEC
http://www.megaupload.com/?d=BIIS8QWR
http://www.megaupload.com/?d=GR93BPLU
http://www.megaupload.com/?d=IW6WKJ30
http://www.megaupload.com/?d=EQXKJ7KH
http://www.megaupload.com/?d=6H2O67B5
http://www.megaupload.com/?d=WGRTCV4T


============================DISC 2 MU========================================

http://www.megaupload.com/?d=ECPNS3JC
http://www.megaupload.com/?d=OC4U7CDF
http://www.megaupload.com/?d=OKU98YFV
http://www.megaupload.com/?d=RI7WRE9Q
http://www.megaupload.com/?d=12MMQRVT
http://www.megaupload.com/?d=45APW9II
http://www.megaupload.com/?d=FFWMLT5A
http://www.megaupload.com/?d=JZSJWEMA
http://www.megaupload.com/?d=UWXP1B0N


==============================MEGASHARE.VN=================================

================================DISC 1 MS====================================

http://share.vnn.vn/dl.php/3186555
http://share.vnn.vn/dl.php/3186558
http://share.vnn.vn/dl.php/3186557
http://share.vnn.vn/dl.php/3186552
http://share.vnn.vn/dl.php/3186559
http://share.vnn.vn/dl.php/3186560
http://share.vnn.vn/dl.php/3186553
http://share.vnn.vn/dl.php/3186561
http://share.vnn.vn/dl.php/3186523

=================================DISC 2 MS=====================================

http://share.vnn.vn/dl.php/3186556
http://share.vnn.vn/dl.php/3187138
http://share.vnn.vn/dl.php/3187140
http://share.vnn.vn/dl.php/3187146
http://share.vnn.vn/dl.php/3187141
http://share.vnn.vn/dl.php/3195406
http://share.vnn.vn/dl.php/3187139
http://share.vnn.vn/dl.php/3187116
http://share.vnn.vn/dl.php/3187071

===================================================================================


PARIS BY NIGHT 102 DVD5. MU. MS 1GB/LINK.


============================MEGAUPLOAD.COM==================================

================================DISC 1 MU======================================

PBN_102_D1_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part1.rar
http://www.megaupload.com/?d=2IF62G70
PBN_102_D1_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part2.rar
http://www.megaupload.com/?d=NEB0WRQD
PBN_102_D1_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part3.rar
http://www.megaupload.com/?d=3PYX9UHR
PBN_102_D1_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part4.rar
http://www.megaupload.com/?d=NMTFJS6Q
PBN_102_D1_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part5.rar
http://www.megaupload.com/?d=L5ACQ5GU

================================DISC 2 MU=======================================

PBN_102_D2_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part1.rar
http://www.megaupload.com/?d=D10H1319
PBN_102_D2_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part2.rar
http://www.megaupload.com/?d=0LP6BMLY
PBN_102_D2_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part3.rar
http://www.megaupload.com/?d=MB35LW12
PBN_102_D2_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part4.rar
http://www.megaupload.com/?d=OQRAYC63
PBN_102_D2_-_DoanVanHuy-HDMovie.vn.part5.rar
http://www.megaupload.com/?d=XT07HZU3==============================MEGASHARE.VN=================================

================================DISC 1 MS=======================================

http://share.vnn.vn/dl.php/3196751
http://share.vnn.vn/dl.php/3196653
http://share.vnn.vn/dl.php/3196737
http://share.vnn.vn/dl.php/3196740
http://share.vnn.vn/dl.php/3196648

================================DISC 2 MS=======================================

http://share.vnn.vn/dl.php/3196742
http://share.vnn.vn/dl.php/3196756
http://share.vnn.vn/dl.php/3196753
http://share.vnn.vn/dl.php/3196736
http://share.vnn.vn/dl.php/3196647


PARIS BY NIGHT 102 DVD5. MS 445 MB/LINK. DISC 1 & 371MB/LINK DISC2


============================MEGASHARE.VN======================================

===============================DISC 1 MS========================================

http://share.vnn.vn/dl.php/3182578
http://share.vnn.vn/dl.php/3182533
http://share.vnn.vn/dl.php/3182594
http://share.vnn.vn/dl.php/3182586
http://share.vnn.vn/dl.php/3182612
http://share.vnn.vn/dl.php/3185085
http://share.vnn.vn/dl.php/3182536
http://share.vnn.vn/dl.php/3182611
http://share.vnn.vn/dl.php/3182607
http://share.vnn.vn/dl.php/3182537


================================DISC 2 MS========================================

http://share.vnn.vn/dl.php/3182229
http://share.vnn.vn/dl.php/3182232
http://share.vnn.vn/dl.php/3182228
http://share.vnn.vn/dl.php/3182236
http://share.vnn.vn/dl.php/3182254
http://share.vnn.vn/dl.php/3182217
http://share.vnn.vn/dl.php/3182231
http://share.vnn.vn/dl.php/3182237
http://share.vnn.vn/dl.php/3182251
http://share.vnn.vn/dl.php/3182245
http://share.vnn.vn/dl.php/3182216
http://share.vnn.vn/dl.php/3182230

==================================================================================


Download xong, đổi đu�i .hdm sang .rar v� giải n�n b�nh thường nh�.

pass: hdmovie.vn

PARIS BY NIGHT 102 DVD5. MF. MU. FS 200MB/LINK.


========================= MEDIAFIRE.COM========================================

============================DISK 1 MF==========================================

http://www.mediafire.com/?p66xiqnbc744n3x | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part01.hdm |
http://www.mediafire.com/?6bq8w9gp9yt6oz7 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part02.hdm |
http://www.mediafire.com/?4m5sb8vv8fb43sg | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part03.hdm |
http://www.mediafire.com/?vssco8yknrwn1r7 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part04.hdm |
http://www.mediafire.com/?9469wl32t8353l8 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part05.hdm |
http://www.mediafire.com/?5rl9kvhz1xxksl4 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part06.hdm |
http://www.mediafire.com/?c563a2ep3oo04yf | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part07.hdm |
http://www.mediafire.com/?5igpgfg8p665gaz | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part08.hdm |
http://www.mediafire.com/?2ai6jbzv1c1a7ut | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part09.hdm |
http://www.mediafire.com/?b34xr0qvi053l92 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part10.hdm |
http://www.mediafire.com/?xqm2myco55xt1gd | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part12.hdm |
http://www.mediafire.com/?c5z6ijvxb43pj4t | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part11.hdm |
http://www.mediafire.com/?kz2z9cczpcek6pk | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part13.hdm |
http://www.mediafire.com/?xiuezd05umq9157 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part14.hdm |
http://www.mediafire.com/?avfusvqyuluhq7u | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part15.hdm |
http://www.mediafire.com/?odrv56ghsa4y84w | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part16.hdm |
http://www.mediafire.com/?1ccjitiimu3rnkq | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part18.hdm |
http://www.mediafire.com/?w60f34wuqekhxja | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part17.hdm |
http://www.mediafire.com/?i1ookt0048cbffu | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part19.hdm |
http://www.mediafire.com/?m2kywdmrdede67d | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part20.hdm |
http://www.mediafire.com/?18ddfcp8cd5dtn7 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part21.hdm |
http://www.mediafire.com/?ll8sabxbqwy837c | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part22.hdm |
http://www.mediafire.com/?fznu4g21ma8iid5 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part23.hdm |

============================DISK 2 MF===========================================

http://www.mediafire.com/?n8rbge06jsb68ev | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part01.hdm |
http://www.mediafire.com/?2wvboad34s13dwn | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part02.hdm |
http://www.mediafire.com/?ayhcoid4wudzkdi | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part03.hdm |
http://www.mediafire.com/?4ba31y4b5a9q1y0 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part04.hdm |
http://www.mediafire.com/?g626qoutz4sn68g | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part05.hdm |
http://www.mediafire.com/?jwklqcivfa0b8d5 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part06.hdm |
http://www.mediafire.com/?b4sca5cwhcqlh3b | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part07.hdm |
http://www.mediafire.com/?ji67rfho81tw66o | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part08.hdm |
http://www.mediafire.com/?dlxdev2poedbnav | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part09.hdm |
http://www.mediafire.com/?oayubq5cd9eiud3 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part10.hdm |
http://www.mediafire.com/?5tb6j2y6e85jcth | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part11.hdm |
http://www.mediafire.com/?gzlt4q1g9yeod3t | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part12.hdm |
http://www.mediafire.com/?yllnz06d97326vb | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part13.hdm |
http://www.mediafire.com/?jooe7p6rxqpik9x | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part14.hdm |
http://www.mediafire.com/?ttvl97mu47559ma | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part15.hdm |
http://www.mediafire.com/?jw6oqrbynabayap | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part16.hdm |
http://www.mediafire.com/?5gmhqx24i0b37p5 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part17.hdm |
http://www.mediafire.com/?mz1aokt2bmoscdy | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part18.hdm |
http://www.mediafire.com/?3x9jqtmbhbv14ep | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part19.hdm |
http://www.mediafire.com/?7cau4dzk52ug2vh | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part20.hdm |
http://www.mediafire.com/?8ld9h5xndz9rsr7 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part21.hdm |
http://www.mediafire.com/?h08qs192mikdirp | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part22.hdm |
http://www.mediafire.com/?5hhyc8fx8mxm3sh | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part23.hdm |


===============================================================================

========================= FILESERVE.COM========================================

============================DISK 1 FS===========================================

http://www.fileserve.com/file/f5ETCC9 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part01.hdm |
http://www.fileserve.com/file/vfAFgUf | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part02.hdm |
http://www.fileserve.com/file/ub7KF44 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part03.hdm |
http://www.fileserve.com/file/Wh3aQ8a | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part04.hdm |
http://www.fileserve.com/file/FWVYWRW | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part05.hdm |
http://www.fileserve.com/file/9fWQy4k | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part06.hdm |
http://www.fileserve.com/file/dwPq9rP | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part07.hdm |
http://www.fileserve.com/file/6xvcDjN | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part08.hdm |
http://www.fileserve.com/file/KQGftPY | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part09.hdm |
http://www.fileserve.com/file/a44dx4e | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part10.hdm |
http://www.fileserve.com/file/cdxd8wa | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part11.hdm |
http://www.fileserve.com/file/pY2NsfW | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part12.hdm |
http://www.fileserve.com/file/2mc3QCK | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part13.hdm |
http://www.fileserve.com/file/VaMH9EK | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part14.hdm |
http://www.fileserve.com/file/QpTKgcM | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part15.hdm |
http://www.fileserve.com/file/tpT5yek | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part16.hdm |
http://www.fileserve.com/file/3E3kKK8 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part17.hdm |
http://www.fileserve.com/file/7kDqddF | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part18.hdm |
http://www.fileserve.com/file/aqgsvwh | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part19.hdm |
http://www.fileserve.com/file/H5JJryq | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part20.hdm |
http://www.fileserve.com/file/5GvKCZt | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part21.hdm |
http://www.fileserve.com/file/PVDs3BC | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part22.hdm |
http://www.fileserve.com/file/3TA7jCN | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part23.hdm |


============================DISK 2 FS=======================================

http://www.fileserve.com/file/rbwQZnx | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part01.hdm |
http://www.fileserve.com/file/rFm9rNU | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part02.hdm |
http://www.fileserve.com/file/cJePKrv | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part03.hdm |
http://www.fileserve.com/file/nupnCXZ | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part04.hdm |
http://www.fileserve.com/file/sd7RAru | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part05.hdm |
http://www.fileserve.com/file/KvJCEuC | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part06.hdm |
http://www.fileserve.com/file/XzFS37f | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part07.hdm |
http://www.fileserve.com/file/G2YtQMf | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part08.hdm |
http://www.fileserve.com/file/6PWZhry | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part09.hdm |
http://www.fileserve.com/file/mc4mVUJ | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part10.hdm |
http://www.fileserve.com/file/uP8dJHu | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part11.hdm |
http://www.fileserve.com/file/Qaw5CAH | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part12.hdm |
http://www.fileserve.com/file/YzNPW4Y | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part13.hdm |
http://www.fileserve.com/file/8d6dndn | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part14.hdm |
http://www.fileserve.com/file/BzPYHD8 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part15.hdm |
http://www.fileserve.com/file/AGgaGQ7 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part16.hdm |
http://www.fileserve.com/file/v7nM8uj | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part17.hdm |
http://www.fileserve.com/file/NCXpCFG | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part18.hdm |
http://www.fileserve.com/file/sM5ZvJN | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part19.hdm |
http://www.fileserve.com/file/McXj45f | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part20.hdm |
http://www.fileserve.com/file/wFpa6aM | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part21.hdm |
http://www.fileserve.com/file/UxmaGGy | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part22.hdm |
http://www.fileserve.com/file/N7yr4yZ | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part23.hdm |


===============================================================================

=========================MEGAUPLOAD.COM==================================

============================DISK 1 MU=======================================

http://www.megaupload.com/?d=1KG5I78P | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part01.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=Q2XBECUR | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part02.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=G6WC8BD9 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part03.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=PWI6ZJ3J | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part04.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=PFQUFFV2 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part05.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=M8YEGB5R | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part06.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=OR1A7KC2 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part07.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=U83XRAO1 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part08.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=RA87QKJ6 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part09.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=8RRZ5F4R | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part10.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=AJ08C7DD | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part11.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=ZA9Y8WIX | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part12.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=9H2JDYG0 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part13.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=D8W8K0U9 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part14.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=VKEGMD19 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part15.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=6RLDJBLJ | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part16.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=FEU9G4YO | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part17.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=2247J5A8 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part18.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=V1J6ILOI | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part19.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=817RL7S5 | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part20.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=1IGN7E1D | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part21.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=NQRW7POB | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part22.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=MDUDOKNY | PBN_102_D1 - HDMovie.VN.part23.hdm |


============================DISK 2 MU=======================================

http://www.megaupload.com/?d=XV8M624X | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part01.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=3RGHHCOO | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part02.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=9U7XIFIF | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part03.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=8YFR2405 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part04.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=0VQYYBET | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part05.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=FKBBUEDG | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part06.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=9M8PS8F1 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part07.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=1G3ROLLO | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part08.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=SNFYX1LS | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part09.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=LVUF0Q2I | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part10.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=I2PPT6XI | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part11.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=TS6WY2YX | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part12.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=DNK5UP23 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part13.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=RN1ZI9ZN | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part14.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=NYW3HWQ7 | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part15.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=3Z8PCD2M | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part16.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=N0TG0FCZ | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part17.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=5ZTW4A8N | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part18.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=KD6D91BP | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part19.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=BB3Q5G8V | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part20.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=Z0FS4YNG | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part21.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=93JW9RRB | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part22.hdm |
http://www.megaupload.com/?d=3SZRPNZM | PBN_102_D2 - HDMovie.VN.part23.hdm |

0 PHẢN HỒI:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét cho blog của tôi, vui lòng gõ tiếng Việt có dấu, tôn trọng tác giả cũng như người đọc. Rất mong bạn quay lại trong thời gian sớm nhất !

:) :( :)) :(( =))

 
Hỗ trợ bởi Thiết kế logo | Theme bởi Lasantha - in Lịch tết | in Card visit | in Name Card | in Phong bì | in Hà Nội | in Tem Bảo Hành | Lịch 2012